Crossbody Taske - VanyaMBG Crossbody Bag, Snake
Crossbody Taske - VanyaMBG Crossbody Bag, Snake

Description and Materials

Care

VanyaMBG Crossbody Bag, Snake

label_icon Zero Waste
€189,00 EUR

Color:

VanyaMBG Crossbody Bag in Grain Leather - Markberg
VanyaMBG Crossbody Bag - Markberg
VanyaMBG Crossbody Bag - Markberg
VanyaMBG Crossbody Bag - Markberg

See all 21

In stock

Shipping: 3-5 days

usp_icon

Free shipping above 65 EUR

usp_icon

30 day return

usp_icon

VanyaMBG Crossbody Bag, Snake

€189,00 EUR

VanyaMBG #Spotted on

Find other styles